Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 560/04-12-19 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 560/04-12-19 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ ΕΖ-ΙΟ) ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ 15mm (Τεμ:5)πιθανή δαπάνη 930,00 €

2. ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ ΕΖ-ΙΟ) ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 25mm (Τεμ:5) πιθανή δαπάνη 930,00 €

3. ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΥΠΟΥ ΕΖ-ΙΟ) ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 45mm (Τεμ:5)πιθανή δαπάνη 930,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-12-2019
Αριθμός Διακήρυξης 113/2019
ΑΔΑ 7268ΟΡ1Π-ΑΡ1
ΑΔΑΜ 19PROC005971814 2019-12-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-12-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear