Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 56/29-01-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 56/29-01-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ (ΣΕΤ) CITROEN JUMPER ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:205202 (Σετ:10)πιθανή δαπάνη 2.650,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 18/2019
ΑΔΑ Ω194ΟΡ1Π-Ι3Ω
ΑΔΑΜ 19PROC004742887 2019-04-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear