Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 558/28-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 558/28-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ MERCEDES 313 CDI (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α6511801310 Τεμ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10762/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear