Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 553/27-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 553/27-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 02W598549A Τεμ:1


2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Η0525130F Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10703/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002303904 2017-11-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear