Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 550/22-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 550/22-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΘΟΛΟΣ ΦΤΕΡΟΥ (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:7Ε0809961F Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10604/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear