Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 55/08-02-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 55/08-02-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΥΓΡΟ NILFISK F3.10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΡΑΜΠ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΚΟΥΠΑ TURBOLAVA VAPOR NET
(Τεμ:4)
ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1981/2018
ΑΔΑ 66Ν7ΟΡ1Π-8Λ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear