Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 549/22-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 549/22-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ FIAT DUCATO EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 9624233680 Τεμ:10
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10603/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear