Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 544/17-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 544/17-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΜΑΣΚΑ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ 100% ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 -ΜΕ ΑΣΚΟ Μ.Χ.
Τεμ:300
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10423/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear