Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 537/15-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 537/15-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 55 CM ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 55 CM ΤΕΜ.50
2. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 57,5 CM ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 57,5 CM ΤΕΜ.60
3. ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 60 CM ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 60 CM ΤΕΜ.30
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10347/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear