Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 535/15-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 535/15-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 525ΕΧ CZ ΤΕΜ.3
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10329/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear