Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 534/12-11-19 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 534/12-11-19 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ MERCEDES 313 CDI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:3369701 (Τεμ:4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 108/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear