Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 532/11-11-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 532/11-11-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ VW T5 DIESEL (ΚΟΜΠΛΕ)(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 107/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear