Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 529/13-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 529/13-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΦΡΕΝΩΝ FIAT DUCATO ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:9945891 ΤΕΜ.4
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10238/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear