Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 528/13-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 528/13-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 735422953 ΤΕΜ.4

2. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 735422847 ΤΕΜ.4

3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 735422945 ΤΕΜ:4

4. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ FIAT DUCATO DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 735422844 ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10239/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear