Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 522/4-12-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 522/4-12-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛ/ΠΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΜΠΟ ΚΩΔΙΚΟΣ:Α6510960480 ΕΠΕΙΓΟΝ (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 228/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear