Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 521/4-12-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 521/4-12-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΛΕΙΔΙ ΑΥΤ/ΤΟΥ FIAT DUCATO DIESEL ΕΠΕΙΓΟΝ (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 227/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear