Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 520/3-12-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 520/3-12-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ16 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (Μέτρα:25)

2. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ18 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (Μέτρα:25)
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 226/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear