Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 518/7-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 518/7-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Μ.Χ ΝοL Τεμ 40000
2. ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ Μ.Χ Νο XL Τεμ 40000
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10150/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
ΑΔΑΜ 17PROC002222963 2017-11-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear