Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 517/7-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 517/7-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ -ESMAR Τεμ 80
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10072/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear