Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 517/05-11-19 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 517/05-11-19 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟ (Τεμ: 5)πιθανή δαπάνη 93,00 €
2. ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ(Τεμ: 5)πιθανή δαπάνη 62,00 €
3. ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (Τεμ:10) πιθανή δαπάνη 37,20 €
4. ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ (Τεμ:9) πιθανή δαπάνη 93,74 €
5. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ (Τεμ: 9) πιθανή δαπάνη 93,74 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 106/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear