Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 516/7-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 516/7-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για ηλεκτροκαρδιογράφο (ΗΚΓ)
Τεμ 40
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10071/2017
ΑΔΑ ΩΑΠΙΟΡ1Π-30Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear