Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 516/05-11-19 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 516/05-11-19 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗ 18W (Τεμ:25) πιθανή δαπάνη 40,30 €

2.ΔΕΣΤΡΕΣ 30Χ5(Τεμ:500) πιθανή δαπάνη 18,60 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 105/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear