Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 514/27-11-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 514/27-11-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ FIAT DUCATO ΚΩΔΙΚΟΣ FIAT:9402050090 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ LUK:624212800 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 224/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear