Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 512/04-11-19 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 512/04-11-19 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ-A/C VW T5 DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:070903327D (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 103/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear