Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 508/3-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 508/3-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 46722924 Τεμ:8
2.ΟΡΙΝΓΚ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 46722925 Τεμ:8
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9919/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear