Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 502/3-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 502/3-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΨΥΓΕΙΟ ΙNTERCOOLER VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:7Ε0145804Β Τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9891/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear