Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 498/1-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 498/1-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Κορδόνι επισκευής ελαστικών χονδρό ΤΕΜ.2
2. Κορδόνι επισκευής ελαστικών μεσαίο ΤΕΜ.4
3. Κορδόνι επισκευής ελαστικών λεπτό ΤΕΜ:4
4. Κίτ επισκευής ελαστικών με κορδόνι ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9822/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear