Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 494/1-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 494/1-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΨΥΓΕΙΟ INTERCOOLER VW T5 DIESEL (ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤ/ΚΟ)
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 7Ε0145804Β ΤΕΜ.1
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9818/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear