Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 493/1-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 493/1-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:540360588 ΤΕΜ.3


2. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:55230696 ΤΕΜ.4
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10147/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC00222354 2017-11-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear