Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 491/1-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 491/1-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΔΥΝΑΜΟ MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:Α0009068802 ΤΕΜ.2
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9816/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear