Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 490/1-11-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 490/1-11-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΜΙΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MERCEDES 313 CDI (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: Α6519060026 ΤΕΜ.2
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10148/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002223181 2017-11-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear