Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 489/12-11-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 489/12-11-2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ :(ΔΩΡΕΑ 2017
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
STAVROS NIARCHO FOUNDATION) (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 219/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear