Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 488/22-10-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 488/22-10-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 100% ΜΕ ΑΣΚΟ -ΜΗ ΕΠΑΝΕΣΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(Τεμ:200)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 98/2019
ΑΔΑ 7268ΟΡ1Π-ΑΡ1
ΑΔΑΜ 19PROC005742132 2019-10-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear