Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 487/22-10-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 487/22-10-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Νο LARGE (Τεμ:20000) πιθανή δαπάνη 560,48 €

2.ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Νο X-LARGE(Τεμ:60.000) πιθανή δαπάνη 1.681,44 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 97/2019
ΑΔΑ 7268ΟΡ1Π-ΑΡ1
ΑΔΑΜ 19PROC005741871 2019-10-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear