Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 485/6-11-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 485/6-11-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:50707078 (Τεμ: 6)

2. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ:1362548080
(Τεμ: 4)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 216/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear