Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 481/25-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 481/25-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΚΟΜΠΛΕ FIAT DUCATO 1 (Τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9509/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear