Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 481/5-11-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 481/5-11-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΜΙΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ FIAT DUCATO DIESEL ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:71795570 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ BOSCH:0001115078 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 214/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear