Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 480/25-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 480/25-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΒΙΔΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΑΣΙ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:Ν 91035202 (Τεμ:12)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9500/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear