Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 480/17-10-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 480/17-10-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ VW T5 DIESEL ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:246520 (Tεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 95/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-10-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear