Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 476/5-11-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 476/5-11-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 230Χ280 Ν 60 (Τεμ:50)
2. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 230Χ280 Ν 80 (Τεμ:50)
3. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 230Χ280 Ν 100 (Τεμ:50)
4. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 230Χ280 Ν 120 (Τεμ:50)
5. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 230Χ280 Ν 320 (Τεμ:50)
6. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΗΟΟΚΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 150MM Ν 80 (Τεμ:100)
7. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΗΟΟΚΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 150MM Ν 100 (Τεμ:100)
8. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΗΟΟΚΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 150MM Ν 120 (Τεμ:100)
9. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΗΟΟΚΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 150MM Ν 150 (Τεμ:100)
10. ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΗΟΟΚΙΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 150MM Ν 320 (Τεμ:100)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 212/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear