Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 475/24-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 475/24-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ HYUNDAI VAN H1 ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:PAA-007 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9459/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear