Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 475/5-11-2018 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 475/5-11-2018 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΚΤΙΚΟ :(ΔΩΡΕΑ 2017
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
STAVROS NIARCHO FOUNDATION) (Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 211/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear