Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 474/24-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 474/24-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:AUTO CLIMA: 60652434 (Τεμ:8 )
2.ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ MERCEDES 313 CDI ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 60652435 (Τεμ:8 )
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9422/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear