Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 473/24-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 473/24-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ VW T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:7L 0898191A (Τεμ:4 )
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9421/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear