Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 471/23-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 471/23-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ Α/C (1LITRO) (15 ΛΙΤΡΑ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9419/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017 - Ωρα 10:00
Bear