Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 470/23-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 470/23-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 62303 ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:62303 Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9418/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear