Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 469/23-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 469/23-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Εργασία ελέγχου & καθαρισμού μπεκ πετρελαίου τύπου UIS, από κινητήρα BPC της VW.(Τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9377/2017
ΑΔΑ Ω37ΕΟΡ1Π-Ω97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear