Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 467/23-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 467/23-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΛΑΜΠΕΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ Η1 (Τεμ:200)
2.ΛΑΜΠΕΣ ΨΕΙΡΑ 3W (Τεμ:50)
3.ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 21W (Τεμ:100)
4.ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΩΤΕΣ 21W (Τεμ:20)
5. ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΩΤΕΣ 15W(ΤΕΜ:30)
6. ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΩΤΕΣ21/5W ΔΙΠΟΛΙΚΗ (Τεμ:10)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9375/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear