Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 466/23-10-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 466/23-10-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΦΑΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΚΟΝΤΟΣ DASTERI EΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 460/12-24,08 (Τεμ:30)
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9374/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear