Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 466/15-10-2019 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 466/15-10-2019 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Κιτ ανακατασκευής μπεκ πετρελαιοκινητήρων τύπου UIS Bosch: 0414720309.(Tεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-10-2019
Αριθμός Διακήρυξης 91/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
ΑΔΑΜ 19PROC005709290 2019-10-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-10-2019 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear